Verwijsmodel

Om patiënten met psychische problemen goed te kunnen verwijzen, kunt u gebruikmaken van de objectieve criteria in het verwijsmodel huisartsenzorg dat bestaat uit vijf stappen:

  1. Is er een vermoeden van een psychische (DSM-IV) stoornis?
  2. Ernst problematiek: wat is de impact op het dagelijks functioneren?
  3. Complexiteit van de problematiek: is er sprake van comorbiditeit? Oftewel: heeft een patiënt twee of meer stoornissen of aandoeningen?
  4. Het risico: is er sprake van zelfverwaarlozing, verwaarlozing van naasten, zelfmoordneigingen, kindermishandeling?
  5. Het beloop van de klachten: hoe lang duren de klachten al?

De vijf criteria en de onderlinge samenhang bepalen de zwaarte van de psychische problemen van de patiënt. Afhankelijk van deze zwaarte kunt u of een andere behandelaar bepalen met welke behandeling of combinatie van behandelingen een patiënt het beste is geholpen.