Vergoeding
U heeft recht op vergoeding van een behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ als u wordt verwezen door uw huisarts en er sprake is van een psychische stoornis (volgens het DSM-V classificatiesysteem). Hieronder vallen bijvoorbeeld angst, depressie en verslavingsbehandelingen.

Psychologische zorg wordt sinds 2014 niet meer per sessie vergoed maar berekent op zorgzwaarte. Afhankelijk van de aard en ernst van de klachten ontvangt u dus een bijpassend ‘zorgvraag-zwaarteproduct’. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) hanteert hiervoor sinds 2017 de volgende tarieven:

Prestatie Aantal minuten Aantal gesprekken Tarief
KORT 294 4 €472,50
MIDDEL 495 8 €805,00
INTENSIEF 750 12 €1262,50
ONVOLLEDIG BEHANDELTRAJECT 120 2 €192,50

Wie betaalt de rekening?
Als de praktijk een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar dan declareert de praktijk direct bij uw zorgverzekeraar. Twijfelt u of uw verzekering de kosten(deels) vergoed, neem dan contact met uw verzekering op.

Is er geen contract afgesloten met uw zorgverzekeraar of werkgever, dan ontvangt u zelf de nota. Deze nota dient u te voldoen aan de praktijk waarna de nota bij uw verzekeraar of werkgever kan worden ingediend. Bij de zorgverzekeraar geldt dan een restitutie-tarief (afhankelijk van de polis), dat door hun aan u vergoed zal worden. Vergoedingen liggen vaak tussen de 50-80%. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de exacte vergoedingen!

De behandeling van partner-relatieproblemen als hoofddiagnose wordt soms een klein deel vergoed (zie hiervoor u polis). In de meeste gevallen, indien er geen sprake is van een psychische stoornis (bijv. bij relatieproblematiek, werk gerelateerde problemen, lichte klachten enz.) dient u de behandeling zelf te betalen. U heeft dan geen verwijzing van de huisarts nodig. Zijn de klachten werk gerelateerd dan worden die in de meeste gevallen wel door de werkgever vergoed. U moet hierover dan wel afspraken met uw werkgever maken. De praktijk hanteert bij relatietherapie en individuele therapie de onderstaande tarieven.

Relatieproblemen die in de context van een ander probleem bestaan en waarbij dit probleem als hoofddiagnose mag worden opgevoerd, bij voorbeeld verslaving, angst of depressie,  kunnen worden gefinancierd vanuit de behandeling van de hoofddiagnose. In dat geval gelden de normale financieringsregels vanuit de ziektekostenverzekering. 

  • Een intakegesprek voor individuele therapie duurt 60 min a                                    €  110
  • Een individueel behandelgesprek duurt 50 min a                                                        €   90
  • Een intakegesprek voor (partner)relatietherapie duurt 90 min a                             € 140
  • Een (partner)relatiebehandeling duurt 60 min a                                                          €  90
  • Een (partner)relatiebehandeling of gezinsgesprek van 90 min a                              € 120
  • Voor een telefonisch of mailconsult betaalt u per kwartier                                         €  20
  • Bovenstaande tarieven zijn inclusief verslaglegging en andere administratieve handelingen. Deze worden, indien van toepassing, door de zorgverzekeraar vergoed.

Bij behandeling van een werknemer waarbij de werkgever de behandeling vergoed wordt 21% BTW berekent.

Bij relatietherapie wordt 21% btw berekent.

Reiskostenvergoeding wordt berekent op basis van Google maps afstanden en bedragen € 0.30 per km.

Eigen Risico

De vergoeding van een behandeling in de Generalistische Basis-GGZ valt onder het verplicht eigen risico. In 2019 is het eigen risico            € 385,- per persoon vanaf 18 jaar.